wave

Statut

 

§1

On-line úložiště

On-line úložiště je moderní databáze fotografií a videí turistické značky Beskydy. Správcem úložiště je Sdružení Region Beskydy, které na webu poskytuje sbírky fotografií a videí. Vytvoření úložiště umožňuje správci turistické značky lépe spravovat multimediální obsah při propagačních aktivitách organizováním stávajících i budoucích audiovizuálních materiálů souvisejících s turistickou značkou Beskydy.

 

§2

Kdo může úložiště používat

Online úložiště umožňuje vzdálený přístup k fotografiím a dalším materiálům subjektům cestovního ruchu, které se podílejí na rozvoji turistické značky Beskydy na polské i české straně (podnikatelé, např. tiskárny, samosprávy – marketingoví partneři podílející se na propagaci turistického ruchu Beskyd značka, nevládní organizace propagující oblast Beskyd), které díky přeshraničnímu online úložišti budou moci oblast podpory lépe propagovat.

 

§3

Pravidla, která musíte dodržovat.

Připisování autorství. Můžete kopírovat, distribuovat, prezentovat a provozovat dílo chráněné autorským právem a odvozená díla na něm založená, za předpokladu, že je uvedeno jméno původního autora.

Nekomerční použití. Můžete kopírovat, distribuovat, prezentovat a provozovat dílo chráněné autorským právem a odvozená díla na něm založená pouze pro nekomerční účely. Za stejných podmínek. Odvozená díla smíte distribuovat pouze na základě licence identické s licencí, na jejímž základě bylo zpřístupněno původní dílo.

Žádná odvozená díla. Dílo smíte kopírovat, šířit, prezentovat a provozovat pouze v jeho původní podobě – vytváření odvozených děl není povoleno.

 

§4

On-line úložiště – jak používat?

Po zadání adresy úložiště www.beskidy.media.pl se uživateli zobrazí přihlašovací panel bez dalšího obsahu. Chcete-li získat přístup k uživatelskému panelu, pošlete e-mail na adresu biuro@euroregion-beskidy.pl. V e-mailu prosím specifikujte účel použití fotografií a striktně dodržujte pravidla uvedená v §2.

Po získání přihlašovacího jména a hesla se můžete začít přihlašovat do úložiště. Po přihlášení se uživateli zobrazí obrazovka s nejnovějšími fotografiemi přidanými do úložiště a vyhledávač, který umožňuje zobrazit grafiku podle konkrétního klíčového slova (tagu). Fotografie a videa se vyhledávají zadáním konkrétní značky do vyhledávače, např. beskydy, zima, džungle. Výsledek hledání zobrazí všechny obrázky související s těmito slovy.

Fotografie lze stáhnout ve dvou formátech, prvním formátem je tzv. "Pro internet" je verze přizpůsobená pro použití v sociálních médiích, zatímco druhá možnost je "verze pro tisk" fotografie se stahují v původní velikosti.