wave

Regulamin

§1

 Repozytorium on-line.

 

Repozytorium on-line to nowoczesna, baza zdjęć i filmów marki turystycznej Beskidy. Administratorem repozytorium jest Stowarzyszenie „Region Beskidy”, które udostępnia w serwisie zbiory zdjęć i filmów. Powstanie repozytorium pozwala zarządcy marki turystycznej  na lepsze zarządzanie treścią multimedialną podczas działań promocyjnych poprzez uporządkowanie posiadanych oraz przyszłych materiałów audio-wizualnych związanych z marką turystyczną Beskidy.

 

§2

Kto może korzystać z repozytorium.

 

Repozytorium  online umożliwia zdalny dostęp do zdjęć oraz innych materiałów przez podmioty branży turystycznej zaangażowane w rozwój marki turystycznej Beskidy po polskiej i czeskiej stronie (przedsiębiorcy np. firmy poligraficzne, samorządy - partnerzy marketingowi zaangażowani w promocję marki turystycznej Beskidy, organizacje pozarządowe promujące obszar Beskidów), którzy dzięki transgranicznemu repozytorium online będą mogli lepiej promować obszar wsparcia.

 

§3

Zasady, które musisz przestrzegać.

Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych. Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

§4

Repozytorium on-line – jak używać?

 

Po wejściu na adres repozytorium www.beskidy.media.pl użytkownik zobaczy panel logowania bez dodatkowych treści. W celu uzyskania dostępu do panelu użytkownika należy wysłać e-mail na adres biuro@euroregion-beskidy.pl . W mailu prosimy o określenie celu wykorzystania zdjęć oraz bezwzględne stosowanie się do zasad wymienionych w §2.

Po uzyskaniu loginu i hasła można przystąpić do logowania się do repozytorium. Po zalogowaniu się użytkownik zobaczy ekran z najnowszymi zdjęciami dodanymi do repozytorium oraz wyszukiwarkę, pozwalającą na wyświetlenie grafiki według określonego słowa kluczowego (tagu). Zdjęcia i filmy wyszukuje się wpisując określony tag do wyszukiwarki np. beskidy, zima, skrzyczne. W wyniku wyszukiwania pojawią się wszystkie zdjęcia związane z tymi słowami.

Zdjęcia pobrać można w dwóch formatach, pierwszy format tzw. „do internetu” to wersja dostosowana do używania w mediach społecznościowych, natomiast druga możliwość to „ wersja do druku”  zdjęcia pobiera się w oryginalnym rozmiarze.